MediationHouse

Echtscheiding met gerichte aandacht voor de kinderen

MediationHouse is een gespecialiseerde praktijk op het terrein van familiemediation, gezinssysteem, onderzoek en advies. We leiden u door het scheidingsproces. Met aandacht en kennis van zaken behandelen we, samen met u, alle financiële en juridische zaken die bij een scheiding komen kijken. De kinderen en het inrichten van hun toekomst staan daarbij voorop. Daarnaast regelt MediationHouse voor u en uw (ex-)partner de verdeling van de gezamenlijke eigendommen.

Liesbeth Klaver

Liesbeth Klaver is eigenaar van de praktijk MediationHouse. Zij werkt volgens de richtlijnen van de MfN, Mediatorsfederatie Nederland, en is gecertificeerd als mediator, familiemediator en online mediator. Liesbeth Klaver is rechtbankmediator

In haar rol als bijzondere curator is zij de onafhankelijk belangenbehartiger van de minderjarige(n) in conflicten rond ingewikkelde echtscheidingen, ouderschapsregelingen en voogdijzaken. In haar onderzoek  hanteert zij een door haar zelf ontwikkelde methodiek gebaseerd op het principe van triangulatie. Deze methodiek wordt gebruikt in de pilot van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Deze pilot wordt wetenschappelijk gevolgd.
Liesbeth Klaver is lid van de Commissie Pilot Bijzondere Curator, Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Gedurende haar hele carrière heeft Liesbeth Klaver met en voor kinderen gewerkt, en altijd in onderwijs-, en opvoedings gerelateerde organisaties. Daardoor weet zij als geen ander hoe belangrijk het is om gericht en veelal voorbij de juridische aspecten te kijken. Als mediator/bijzondere curator van MediationHouse beziet, benadert en duidt zij het scheidingsproces en de gevolgen ervan voor het kind, waar mogelijk, in samenspraak met ouders/verzorgers.

MediationHouse is zowel actief voor de Rechtbank Zeeland-West-Brabant; de Rechtbank Oost-Brabant; het Gerechtshof
's-Hertogenbosch als het Juridisch Loket.
Particulieren kunnen zich uiteraard ook rechtstreeks tot MediationHouse richten. 
Binnen de samenwerking met de Raad voor Rechtsbijstand is MediationHouse een zogeheten High Trust kantoor.

kinder_aan_tafel_duotone.jpgDe kinderen en de feiten

Liesbeth Klaver is opgeleid als orthopedagoog en filosoof.
Een orthopedagoog houdt zich bezig met problematische leer- en opvoedingssituaties van kinderen. Zij heeft in die zin jarenlang intensief gewerkt met kinderen, vooral met kinderen in (opvoedings)nood.

Als filosoof weet zij ‘de waarheid’ goed te relativeren. Die kan immers voor iedereen anders zijn; het is maar net vanuit welk perspectief je kijkt. Met andere woorden: bij een conflict gaat het niet alleen om de feiten. Het is minstens zo belangrijk hoe je ernaar kijkt en wat er achter het conflict zit.

Mediation-House is zowel actief voor de Rechtbank Zeeland-West-Brabant,  de Rechtbank Oost-Brabant als het Juridisch Loket